Wat is Mindfulness?

Mindfulness is doelgerichte, vriendelijke, niet-reactieve aandacht voor de ervaring in het hier-en-nu, zonder oordeel.

Mindfulness is gericht op het ontwikkelen van bewustzijn. Je oefent om opmerkzaam en aandachtig te zijn bij wat je in het hier en nu doet, voelt en denkt. In plaats van wat we allemaal geneigd zijn te doen; voortdurend bezig zijn in de ‘doe-modus’, vaak handelen op de automatische piloot en ondertussen meegesleept worden door gedachtestromen. Gedachten over het verleden of fantasieën en zorgen over de toekomst. Veelal onbewust voeren we hele gesprekken in ons hoofd.

Ook plakken we volledig onbewust een etiket op iedere waarneming of gebeurtenis: iets is prettig of onprettig, goed of slecht, mooi of lelijk. We (ver)oordelen voortdurend (over) onszelf en anderen. En we hebben meestal alleen nog maar oog voor wat deze etiketten en oordelen bevestigt.

In mindfulness laten we alle ervaringen toe, ook diegene die we niet willen hebben, in plaats van automatisch en impulsief te reageren. Hierdoor verliezen oude ingesleten reactiepatronen hun kracht en ontstaat er vrijheid om anders te reageren. Door meer ‘in het moment’ te zijn, gaan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen, reacties en gevoelens minder makkelijk met je op de loop. Je leert beter om te gaan met de wisselvalligheden en uitdagingen van het leven.

Even stilstaan, een hele vooruitgang..!