Werkwijze

Algemene Voorwaarden deelname 8-weekse Mindfulness Training

Inschrijving en betaling

Inschrijven voor deelname aan een training kan schriftelijk middels het inschrijfformulier of via een mail naar fiermindfulness@gmail.com. Vervolgens volgt een telefonische intake, waarin we samen besluiten of we over gaan tot deelname. Als vanuit beide partijen besloten wordt om te gaan starten, dan volgt een mail met praktische zaken en (bank)gegevens. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Betaling

Na betaling van €475,00 op rekeningnummer NL80 ASNB 8809 3658 01 t.n.v. FIER Mindfulness Trainingen is deelname definitief.
Deelname is niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden.

Annulering

Annulering van deelname dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail of de post. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; uitsluitend dan is de annulering geldig.
Bij annulering tot vier weken voor de geplande datum, wordt er 15,00 euro administratiekosten berekend en wordt het restant bedrag teruggestort.
Bij annulering van vier weken tot een week voor de aanvang van de training wordt € 100,- in rekening gebracht en wordt het restant teruggestort.
Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training of het niet aanwezig zijn bij aanvang, ben je het gehele bedrag verschuldigd.
Bij annulering door de trainer vanwege het niet behalen van het minimum aantal deelnemers zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag.
De trainer heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten.
Bij afwezigheid, ziekte of afhaken tijdens de training, wordt geen compensatie of restitutie verleend. Wel wordt er telefonisch door de trainer de sessie en het huiswerk door besproken.

Geheimhouding

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. De trainer gaat hier uiteraard vertrouwelijk mee om. Van de deelnemer wordt ook verwacht dat deze op vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van groepsleden.

Overig

Mindfulnesstraining is geen vervanging van psychotherapie en/of andere psychische of medische behandelingen. Bij twijfel raad ik je aan eerst je behandelend arts of therapeut te raadplegen.

De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de training informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid, en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden. FIER Mindfulness Trainingen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Deelname aan de training betekent akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.